Naším cílem je pomoci naší společnosti dosáhnout uhlíkové neutrality - nabízíme na jednom místě několik způsobů jak k ní směřovat - biouhel pro různé druhy použití, zařízení na jeho domácí výrobu, uhlíkové offsety, produkty s obsahem biouhlu a vše co s tímto tématem souvisí...

Biouhel spojuje mnoho výhod a ačkoliv je známý tisíce let, je odpovědí na mnoho dnešních témat - změny klimatu, nutnost redukce skleníkových plynů v atmosféře, půdní eroze, sucho, záplavy, nutnost zadržování vody v krajině, úbytek biodiverzity v půdě i celkově atd.

Co je biouhel a jak to funguje si můžete přečíst po kliknutí na tyto odkazy.

Pokud máte zájem o více informací, nebo o spolupráci při výrobě a ukládání biouhlu, můžete kontaktovat spolek Žitel z.s.

Pokud Vás zajímají uhlíkové offsety můžete navštívit stránky nadace Biochar.foundation

Svojí uhlíkovou stopu si můžete spočítat na webu www.uhlikovastopa.cz

Pokud Vás zajímá cokoliv jiného neváhejte nás kontaktovat...